WARMTEVISIE

WAGENINGEN

Wageningen duurzaam verwarmen, hoe pakken we dat aan?

Deze warmtevisie is in april 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.