Alternatief per wijk

Klik op de wijken voor meer informatie

Hieronder ziet u per wijk op kaart aangegeven wat de verwachte route is naar duurzame warmte. 

Route naar duurzame warmte

Wilt u beter begrijpen hoe er tot een scenario voor een gebied of wijk wordt gekomen? Bekijk dan onderstaand schema. 

Wat betekenen de kleuren?

 
 • Rode lijn: tracé warmtenet
 • Rood: mogelijk aansluiting op warmtenet
 • Blauw: individuele warmtepomp
 • Paars: hybride tussenoplossing
 • Groen: hernieuwbaar gas

Benedenbuurt

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In deze wijk zijn veel verschillende deelbuurtjes:

 • In de ‘struikenbuurt’ staan eengezinswoningen gebouwd in de jaren ’40-’60, deels in particulier bezit en deels van de Woningstichting.
 • Langs de Diedenweg staan enkele appartementencomplexen met VvE’s gebouwd in de jaren ’60 die we ook tot de ‘struikenbuurt’ rekenen.
 • De woningen in het Patrimonium en de Mouterij zijn gebouwd na 2010.
 • In het zuidwestelijke deel van de Benedenbuurt staan zeer diverse woningen.
warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is dit de meest haalbare route naar duurzame warmte in uw wijk:

 • Als u in de Struikenbuurt woont is uw route naar duurzame warmte: warmtenet.
 • Als u in Patrimonium of in de Mouterij woont is uw route naar duurzame warmte:overstappen op een warmtepomp.
 • Voor het zuidwestelijke deel van de Benedenbuurt (de woningen ten westen van de Postjesweg) is de route naar duurzame warmte: via hybride naar een warmtepomp.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

 • Voor de struikenbuurt is al een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt.
 • Voor de andere delen van deze wijk moet dit nog gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / via uw VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met energie-initiatieven in de wijk of buurtverenigingen.
icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningeduurzaam.nl >>

Boomgaarden

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

Deze buurt is gebouwd vanaf 2000. De huizen zijn vrijstaand of twee-onder-één kap, ruim en goed geïsoleerd. Het moet goed mogelijk zijn deze woningen stapsgewijs duurzamer te verwarmen.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Omdat de warmtevraag per woning relatief klein is, het gasnet en de riolering niet verouderd zijn en er geen sprake is van collectief groot onderhoud, ligt een warmtenet in deze wijk niet voor de hand.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de Boomgaarden moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Bovenbuurt

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

Deze wijk is divers in het soort woningen en de eigendomsverhoudingen. In de Jagerskamp en Asserpark, staan eengezinswoningen gebouwd in de jaren ’70 die overwegend in particulier bezit zijn. Tussen de Hollandseweg en de Dolderstraat staan veel zowel kleine als grote portiekflats. Aan het Mörfelden-Waldorfplein staan relatief nieuwe wooncomplexen met woningen en appartementen zowel in particulier bezit als verhuur.
warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is dit de meest haalbare route naar duurzame warmte in de Bovenbuurt: warmtenet.

De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit wordt pas mogelijk als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘ja’ zeggen tegen zo’n net. Enkele van die grootverbruikers staan in of vlakbij de Bovenbuurt (de Leeuwenborch, de sterflats, het zwembad). Als het warmtenet er kan komen zou de Bovenbuurt hier in de toekomst mogelijk ook op aangesloten kunnen worden.

Het warmtenet is er nog niet van vandaag op morgen. Ondertussen kunt u de komende jaren gewoon op gas blijven stoken en koken en doorgaan met isoleren.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de Bovenbuurt moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met energie-initiatieven in de wijk of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Centrum

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

Deze wijk bestaat uit de oudere – waaronder monumentale – woningen in het historisch stadscentrum en het Spijk, en de nieuwbouw op Rustenburg. In de toekomst komt daar de nieuwbouw op Duivendaal bij.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Historische stadscentra zijn complexe wijken in de warmtetransitie. Op dit moment is dit de meest haalbare route naar duurzame warmte in uw wijk:

 • Voor de woningen in het historisch centrum, het Spijk en monumenten wordt verwarmen met een warmtepomp zeer lastig. Maar ook het aanleggen van een warmtenet is een monsteropgave met een behoorlijk prijskaartje. Voorlopig kunnen we met gas nog goed uit de voeten. Waar mogelijk moet ingezet worden op hybride systemen. Voor de toekomst zou het gasnet mogelijk hernieuwbaar gas kunnen afleveren bij de woningen waardoor de transitie beperkt is.
 • De nieuwbouw van Rustenburg is deels nu al gasloos m.b.v. WKO in de stadsgracht. De overige woningen hebben een gasaansluiting maar kunnen in de toekomst makkelijk de overstap maken naar een warmtepomp, omdat ze goed zijn geïsoleerd.
 • De toekomstige nieuwbouw op Duivendaal wordt gasloos aangelegd.
icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor het centrum moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

De Buurt Oost

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In de Buurt Oost staan huizen met gevarieerd bouwjaar: eengezinswoningen uit de jaren ’50 en ´70, oudere vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen, woningen met bouwjaar na 2000 en een aantal hoogbouwcomplexen. Daarbinnen is een mix aan koop en huurwoningen.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Woont u in de Bloemenbuurt?

Dan is op dit moment de meest voor de hand liggende route naar duurzame warmte: warmtenet
De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit wordt pas mogelijk als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘Ja’ zeggen tegen zo’n net. Als het warmtenet er kan komen zou uw wijk zou hier in de toekomst mogelijk ook op aangesloten kunnen worden. Het warmtenet loopt namelijk vlak langs of door een deel van uw wijk en het gasnet in uw wijk is al oud.

Woont u in de nieuwbouw in Mouterijnoord?

Dan is op dit moment de meest voor de hand liggende route naar duurzame warmte: overstappen op een warmtepomp, eventueel via een hybride tussenstap
Deze woningen zijn rond 2012 en later gebouwd en goed geïsoleerd. Als de gasketels aan vervanging toe zijn is het overstappen op een warmtepompsysteem gewenst. Deze woningen zullen niet aangesloten worden op een warmtenet.

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de Buurt Oost moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

De Buurt West

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In De Buurt West staan huizen met gevarieerd bouwjaar: eengezinswoningen uit de jaren ’30 en uit de jaren ’50, hoogbouw uit de jaren ’50, een rij monumentale woningen uit begin 20e eeuw, enkele woningen uit de jaren ‘80 en een aantal woningen met bouwjaar rond 2000. Daarbinnen is een mix aan koop en huurwoningen.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is dit de meest haalbare route naar duurzame warmte in uw wijk: warmtenet.
De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit kan pas als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘Ja’ zeggen tegen zo’n net. Als het warmtenet er kan komen zou de hoogbouw langs de van Uvenweg hier in de toekomst mogelijk ook op aangesloten kunnen worden. Het warmtenet loopt hier namelijk vlak langs.

Woont u in een huurwoning?
Dan zult u hier via uw verhuurder t.z.t. meer over horen.

Woont u in een appartementencomplex met een VvE?
Vraag dan de voorzitter uw VvE aan te melden bij het Energieloket voor mogelijke aansluiting op het toekomstige warmtenet.

Voor de laagbouw woningen in De Buurt West is op dit moment de meest haalbare route naar duurzame warmte: via een hybride systeem naar een volledig elektrisch systeem.

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor De Buurt West moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Hamelakkers

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In Hamelakkers staat een mix van woningen; kleine appartementencomplexen uit de jaren ’60, tot grotere vrijstaande huizen op grote percelen gebouwd aan het begin van de vorige eeuw.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Voor een deel van de wijk is een warmtenet mogelijk een optie. Als er een warmtenet met restwarmte in Wageningen komt, gaat dit vanuit papierfabriek Parenco over de Ritsma Bosweg lopen. De wijk als geheel zal hier niet op aangesloten worden. Mogelijk ligt er wel een kans voor Belmonte en de VvE-complexen die haaks op de Ritzema Bosweg staan (Staring-, Boes-, Abersonlaan), maar dat is op dit moment helaas nog niet met zekerheid te zeggen.

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor deze wijk moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Kortenoord

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

Deze buurt bestaat uit de nieuwbouw op Kortenoord, de studentencomplexen aan de Marijkeweg en Haarweg, en enkele vrijstaande woningen aan de Haarweg. Daarnaast staan er bedrijfsgebouwen, onderwijsgebouwen, en de panden van de brandweer. De nieuwbouw in Kortenoord is aardgasloos gebouwd. De studentencomplexen aan de Marijkeweg en Haarweg hebben collectieve gasgestookte verwarming.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

 • Alle woningen van de nieuwbouw op Kortenoord zijn aardgasloos en hebben een eigen bodemwarmtepomp. De woningen zijn goed geïsoleerd. Een woning in deze wijk kan in potentie energieneutraal worden als het dak (van woning en schuur) wordt vol gelegd met zonnepanelen.
 • Voor de vrijstaande woonhuizen langs de Haarweg is op dit moment de meest haalbare route naar duurzame warmte voor deze wijk: via een hybride systeem naar een volledig elektrisch systeem.
 • De bedrijfsgebouwen, onderwijsgebouwen, en de panden van de brandweer zullen eventueel met een hybride tussenstap uiteindelijk met een warmtepomp verwarmd moeten gaan worden. Het eventuele warmtenet komt hier niet in de buurt langs.
 • Idealis onderzoekt of de studentencomplexen aan de Haarweg en de Marijkeweg aangesloten zouden kunnen worden op het toekomstige warmtenet
icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor Kortenoord moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees dan verder op wageningenduurzaam.nl >>

Noordwest West

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

De huizen in het westelijk deel van Noordwest zijn gebouwd eind jaren ´80 en begin jaren ´90. Ze zijn relatief goed geïsoleerd maar er is zeker nog verbetering mogelijk. De huizen zijn aangesloten op een warmtenet. Dit warmtenet wordt nu gevoed m.b.v. een warmtekrachtkoppeling die op aardgas gestookt wordt.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

In uw wijk ligt al een collectief warmtenet. Om de bron te kunnen verduurzamen is het van belang dat de afnemers in Noordwest zich gaan verenigen en in gesprek gaan met eigenaar Ennatuurlijk.
icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor Noordwest West moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen. In uw wijk werkt de werkgroep Warm Noordwest samen met Wageningen Woont Duurzaam aan het organiseren van informatie- en inspiratiemomenten in de wijk.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees dan verder op wageningenduurzaam.nl >>

Nude

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

De Nude kent relatief veel hoogbouw uit de jaren ‘60. Deze complexen zijn in bezit van de Woningstichting, particulier verhuurder Heimstaden of van particuliere VvE’s. Verder kent de wijk laagbouwwoningen aan de Nude (straat) en de Albardaweg.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is dit de meest haalbare route naar duurzame warmte in uw wijk:

 • Voor meerlaagse complexen in de Nude is de route naar duurzame warmte: warmtenet. De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit wordt pas mogelijk als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘ja’ zeggen tegen zo’n net.
 • Voor grondgebonden woningen in de Nude is de route naar duurzame warmte nog niet duidelijk.


Een uitgebreidere toelichting vindt u op wageningenduurzaam.nl >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de Nude moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees dan verder op wageningenduurzaam.nl >>

Industrieweg, Nudepark 1 en haven

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de gebouwen

De bedrijven op de industrieterreinen in de Nude zijn zeer divers.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Er zijn maar een paar bedrijven met een grote warmtevraag voor hun productieproces. Ook de warmtevraag voor het verwarmen van hun kantoren is beperkt. Het aanleggen van een warmtenet om warmte te leveren aan deze bedrijven kan daarom financieel niet uit. Het ligt voor de hand dat de bedrijven uiteindelijk overstappen van ruimteverwarming via aardgas naar ruimteverwarming met behulp van warmtepompen en zonneboilers. Er is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen en zonneboilers op de grote daken van bedrijven in de Nude.

Agruniek Rijnvallei aan de haven heeft restwarmte beschikbaar en zou mogelijk warmte kunnen leveren aan een warmtenet voor de flats in de Nude. De gemeente onderzoek samen met partners de haalbaarheid hiervan.

Hoe wordt de toekomstige nieuwbouw op Nudepark 2 verwarmd?
Nudepark 2 zal gasloos aangelegd worden. Bedrijven die zich hier vestigen zullen dus een volledig elektrisch systeem moeten aanleggen.

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Planvorming

Voor de industrieweg is geen parkmanagement of Vereniging van Eigenaren. Dit is wel wenselijk omdat het verstandiger is gezamenlijk naar duurzame energieoplossingen te zoeken dan wanneer ieder dit voor zich doet. Een VvE zou collectieve planvorming makkelijker maken. Stichting Wageningen Werkt Duurzaam helpt hier graag bij.

Pomona / Rooseveltweg

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In dit gebied staan galerij- en portiekflats van verschillende hoogtes. Het bouwjaar is overwegend rond de jaren ’70. De hoogbouw aan de Pomona, Asterstraat en aan weerszijden van de Rooseveltweg is eigendom van de Woningstichting. Ook zijn er particuliere VvE’s in deze wijk.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is de meest haalbare route naar duurzame warmte voor Pomona / Rooseveltweg: warmtenet.
De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit kan pas als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘Ja’ zeggen tegen zo’n net.

Als het warmtenet er kan komen, zou uw wijk zou hier in de toekomst mogelijk ook op aangesloten kunnen worden. Het warmtenet loopt namelijk vlak langs of door een deel van uw wijk en het gasnet in uw wijk is al oud. Woont u in een huurwoning dan zult u hier via uw verhuurder t.z.t. meer over horen.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de wijk Pomona/ Rooseveltweg moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Veluvia

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In de wijk Veluvia staan veel verschillende soorten huizen. Van grote vrijstaande monumenten tot rijwoningen uit de jaren ’70 en veel daartussen.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Het uitrollen van een warmtenet zou in Veluvia zeer kostbaar zijn, gezien de grote leidingafstanden. Ook zijn de ruimtelijke koppelkansen in Veluvia gering.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor Veluvia moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij met het bewonerscollectief VeerKracht.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Wageningen Campus

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op Wageningen Campus wordt voortdurend geïnvesteerd in energiebesparing en energiezuinige gebouwen.

 • De nieuwe gebouwen op de campus zijn alle voorzien van een eigen Warmte-Koude bodembron. Tussen deze bronnen wordt een ringleiding aangelegd om onderling uit te kunnen wisselen.
 • De oudere gebouwen op de campus worden nu nog met aardgas gestookt maar kunnen in de toekomst mogelijk worden aangesloten op de ringleiding, in combinatie met warmtepompen of het warmtenet.
 • De mogelijkheden voor Groene Waterstof zijn in ontwikkeling en de potentie daarvan wordt in de afwegingen meegenomen.

Wageningen Hoog

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In deze buurt staan vooral grotere huizen uit de jaren ’50 tot ’70, op grote percelen. De woningen hebben door hun grootte en door matige/slechte isolatie veelal een hoog gasverbruik.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Het uitrollen van een warmtenet zou in Wageningen-Hoog zeer kostbaar zijn, gezien de grote afstanden; van de woningen onderling, van de straat tot de voordeur en van de wijk tot het beoogd tracé. Ook zijn de ruimtelijke koppelkansen in Wageningen-Hoog gering.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor Wageningen Hoog moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen. Het bewonerscollectief ‘Energiek Wageningen-Hoog’ werkt samen met Wageningen Woont Duurzaam aan het organiseren van informatie- en inspiratiemomenten in de wijk.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Weiden, Tarthorst en Roghorst

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In deze buurt staan vooral huizen die gebouwd zijn in de jaren ´70 en ´80. Er werd toen in Nederland net een begin gemaakt met het isoleren van nieuwbouwwoningen. De woningen hebben dus wel wat isolatie maar er is veel ruimte voor verbetering.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Op dit moment is de meest haalbare route naar duurzame warmte voor deze wijk: warmtenet.

De gemeente onderzoekt samen met partners in de stad of het aanleggen van een warmtenet met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte een mogelijkheid is. Dit kan pas als de gemeente en veel grootverbruikers van warmte gezamenlijk ‘Ja’ zeggen tegen zo’n net.

ls het warmtenet er kan komen, zou uw wijk zou hier in de toekomst mogelijk ook op aangesloten kunnen worden. Het warmtenet loopt namelijk vlak langs of door een deel van uw wijk en het gasnet in uw wijk is al oud. Woont u in een huurwoning dan zult u hier via uw verhuurder t.z.t. meer over horen.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor de Weiden en Horsten moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE-bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen.

Bekijk hier of er in uw wijk al een wijk-initiatief is >>

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningeduurzaam.nl >>

Buitengebied

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

In dit gebied staan voornamelijk vrijstaande woningen met wat oudere bouwjaren.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Het uitrollen van een warmtenet is in het buitengebied niet mogelijk, gezien de grote afstanden; van de woningen onderling en van de straat tot de voordeur. Ook ontbreken ruimtelijke koppelkansen in het buitengebied.

Mogelijk wordt ooit via de Grintweg de verbinding van het (toekomstig) Wageningse warmtenet naar het Edese warmtenet gemaakt. Tegen die tijd kan bekeken worden of het aansluiten van (grote) warmtevragers langs de route een haalbare optie is. Dit zal zeker niet voor 2028 zijn.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

 • Voor de struikenbuurt is al een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt.
 • Voor de andere delen van deze wijk moet dit nog gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / via uw VvE-bestuur of bedrijfsvereniging. De gemeente werkt daarbij altijd samen met energie-initiatieven in de wijk of buurtverenigingen.
icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningeduurzaam.nl >>

Noordwest Oost

vrijstaand-rood.b9515cf33a05.png

Kenmerken van de woningen in deze wijk

Het oostelijke deel van Noordwest is gebouwd vanaf 2000. De huizen zijn vrijstaand of twee-onder-één kap, ruim en goed geïsoleerd. Het moet goed mogelijk zijn deze woningen stapsgewijs duurzamer te verwarmen.

warmtenet-rood.70a3049cb9c2.png

Route naar duurzame warmte

Voor uw wijk is de eindoplossing nog niet 100% zeker. U wilt natuurlijk wel weten welke volgende duurzame stap u kunt zetten, of wat u moet doen als uw ketel vervangen moet worden. Ons advies is om dan te kiezen voor een zogenaamde ‘hybride ketel’. U sluit hiermee voor de toekomst geen opties uit. Met de kennis die nu beschikbaar is lijkt het niet voor de hand te liggen dat de woningen in uw wijk in de toekomst worden aangesloten op een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie voor uw wijk lijkt all-electric. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen van mogelijk andere alternatieven in de gaten. Met de tussenstap ‘hybride’ zet u een stap waarmee u alle opties voor de toekomst open houdt, terwijl u toch direct bespaart.

Omdat de warmtevraag per woning relatief klein is, het gasnet en de riolering niet verouderd zijn en er geen sprake is van collectief groot onderhoud, ligt een warmtenet in deze wijk niet voor de hand.

Op wageningenduurzaam.nl vindt u een toelichting >>

icoontje_wup.0b7ef5aa8c29.png

Wijk Uitvoerings Plan

Bij het maken van een Wijk Uitvoerings Plan wordt altijd gestart met een quick-scan waarin álle op dat moment beschikbare alternatieven onder de loep worden genomen, niet alleen het alternatief dat in deze warmtevisie staat.

Voor Noordwest Oost moet nog een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt worden. De gemeente zal hiervoor de komende jaren, wijk voor wijk, het initiatief nemen en zal iedereen in de wijk uitnodigen om dit plan samen te maken. Die uitnodiging krijgt u via een huis aan huisbrief / via uw verhuurder / VvE/bestuur of bedrijfsvereniging.

De gemeente werkt daarbij altijd samen met wijk-energie initiatieven of buurtverenigingen. In uw wijk werkt de werkgroep Warm Noordwest samen met Wageningen Woont Duurzaam aan het organiseren van informatie- en inspiratiemomenten in de wijk.

icoontje_maatregelen.567bad3e4eb7.png

Wat kunt u nu al doen?

Wilt u weten wat u kunt doen tot het moment dat er een Wijk Uitvoerings Plan gemaakt gaat worden voor uw wijk?

Lees verder op wageningenduurzaam.nl >>

Routekeuze, een uitleg

Landelijke analyse voor Wageningen:

de Leidraad

 

Ook het landelijke Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Expertise Centrum Warmte (ECW) hebben alle wijken in Wageningen doorgerekend. Deze analyse wordt de Leidraad genoemd. Hij biedt op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-reductie).

Het ECW actualiseert de Leidraad periodiek. De gemeente Wageningen maakt, naast een eigen analyse, ook gebruik van de Leidraad. De Leidraad is hier te bekijken. In het najaar van 2020 komt er een geactualiseerde en uitgebreide Leidraad uit. Houdt u er echter rekening meer dat er twee verschillen zijn tussen de Leidraad en deze warmtevisie.

Wijkindeling: de Leidraad gaat uit van de standaard CBS wijkindeling. Niet alle Wageningers zullen hierin hun eigen buurt herkennen. De gemeente kiest daarom voor een meer herkenbare buurtindeling. U kunt daarom de Leidraad niet één op één vergelijken met deze concept Warmtevisie. Het aantal strategieën: de leidraad gaat uit van vijf aardgasvrije warmtestrategieën;

 1. Individuele elektrische warmtepomp
 2. Warmtenet met midden- of hoogtemperatuur bron
 3. Warmtenet met laagtemperatuur bron
 4. Hernieuwbaar gas met een hybride warmtepomp
 5. Hernieuwbaar gas met een HR ketel

 

Strategieën van de gemeente Wageningen

De gemeente voegt enkele strategieën samen. Dit doen we omdat ze op elkaar lijken of omdat het verschil voor Wageningen op dit moment nog niet van groot belang is. Daarnaast willen we het voor alle Wageningers begrijpelijk houden. Wij komen daarmee uit op de volgende strategieën:

 • Individuele elektrische warmtepomp (PBL strategie 1)
 • Warmtenet (PBL strategie 2 en 3 samen). Voor het tot stand komen van een warmtenet is veel tijd en intensieve samenwerking tussen een groot aantal partijen nodig. Ongeacht of het om een hoog of laag temperatuur warmtenet gaat. In Wageningen loopt al enkele jaren een gezamenlijke verkenning van verschillende partijen (de gemeente, de Woningstichting, Idealis, Wageningen UR en enkele bedrijfsterreinen. Al deze partijen hebben aangegeven dat zij midden- tot hoog-temperatuur warmte nodig hebben voor hun woningen en gebouwen. Er wordt dan ook onderzoek gedaan naar -hoog-temperatuur bronnen met (uiteindelijk volledig) duurzame warmte. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst kleine, zelfstandige, laag temperatuur warmtenetjes kunnen ontstaan. Ook zouden buurten die laag temperatuur nodig hebben en langs het tracé van het warmtenet liggen mogelijk aangesloten kunnen worden op de retourleiding van het warmtenet.
 • Hybride (PBL strategie 4 en 5 samen)

 

Hernieuwbaar gas (of waterstof) zal hoogstwaarschijnlijk niet op grote schaal lokaal opgewekt gaan worden. Als hernieuwbaar gas een grote rol gaat spelen in de warmtetransitie, dan zal dat vooral zijn omdat het elders opgewekt wordt en landelijk ingevoed wordt op het gasnet. Woningen in Wageningen die op het gasnet blijven aangesloten omdat andere oplossingen voor hun wijk mogelijk te complex zijn (historische binnenstad) of omdat het gasnet nog jong is en vanuit maatschappelijk-economische overwegingen nog wel even mee kan, kunnen hier van profiteren.