Met wie?

Warmtevisie in de praktij

Wie heeft er meegedacht in de totstandkoming van deze visie?
En hoe gaan we samen verder naar de uitvoeringsplannen voor alle wijken?

Klik op de icoontjes hieronder voor meer informatie!

Bewoners

Bedrijven

Buurtinitiatieven

Gemeente Wageningen

De Woningstichting

Idealis

Wageningen UR

Liander

Regio Foodvalley

Provincie Gelderland

Het Rijk

dames

Bewoners

 
ls bewoner stellen wij u centraal. Het energieloket Wageningen woont Duurzaam is uw eerste aanspreekpunt. U kunt het loket bellen en mailen met vragen. Het Energieloket heeft geen vaste werkplaats maar reist rond door Wageningen.
 
Waar u terecht kunt leest u op Wageningen woont Duurzaam / energieloket.
 
 
20191030_zonopbedrijfsdaken_Hema_CS_1

Bedrijven

 
Als bedrijf stellen wij u graag centraal. Het Energieloket van Wageningen werkt Duurzaam is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om hulp bij besparen en opwekken.
bendenbuurt-trouw

Buurtinitiatieven, buurtbedrijven en buurtcoöperaties

 
Steeds meer buurten gaan zelf aan de slag met energie en besparen. De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven. Wilt u weten hoe we uw nieuwe buurtinitiatief kunnen ondersteunen, kijk dan op Wageningen woont duurzaam / mijn woning.
marktkraam

Gemeente Wageningen

 

Gemeente Wageningen heeft al sinds 2008 de ambitie om Klimaatneutraal te worden. Het klimaatbeleid van de gemeente ondersteunt daarbij.

In het Klimaatakkoord uit 2019 kregen alle gemeenten formeel vanuit de Rijksoverheid de taak om regisseur te zijn in de transitie naar duurzame warmte. Gemeente Wageningen was toen al enkele jaren bezig met dit thema. De weg naar duurzame warmte is een lange weg en het kost tijd om dit zorgvuldig aan te pakken. Dat doen we wijk voor wijk, waarbij we altijd samenwerken met onze inwoners, bedrijven en andere partners.

de_buurt_oost_guy ackermans

De Woningstichting

 
De Woningstichting is nauw betrokken bij de energietransitie en is een grote speler bij de verduurzaming van Wageningen. Betaalbaarheid en terugdringen van de vraag zijn voor de Woningstichting belangrijke uitgangspunten.
 
Wilt u meer weten? U leest het op de website van de Woningstichting .
idealis_guy ackermans1

Idealis

Als studentenhuisvester zijn we een maatschappelijk organisatie en delen we de zorgen over het klimaat en de uitputting van de aarde. Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor ons. Hiervoor investeren we in zowel nieuwbouw als ons bestaand vastgoed. We kijken hier naar onszelf maar richten ons ook op het gedrag van onze huurders en aannemers.

Op dit moment zijn we bezig met het vastleggen van ons duurzaamheidsbeleid. De grootste uitdaging is dat er een goede balans moet zijn tussen onze investeringen in nieuwbouw, betaalbaarheid voor onze doelgroep, duurzaamheid en de kwaliteit van onze bestaande voorraad.

Wilt u meer weten? Kijk op de website van Idealis.

campus_guy ackermans

Wageningen University & Research

 

De WUR is als grootste organisatie in Wageningen een speciale partner van de gemeente in de warmtetransitie. Klik op onderstaande button als u meer wil weten over hoe de WUR met Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen omgaat.

Lees meer over duurzaamheid bij de WUR.

Bronvermelding "Foto: Nuon/Jorrit Lousberg" bij publicatie verplicht.

Liander

 
Het aardgasnet en de elektriciteitsleidingen die in Wageningen onder de stoep liggen zijn van netwerkbedrijf Liander. Alle duurzame alternatieven voor warmte hebben invloed op deze bestaande infrastructuur. Zo is het bijvoorbeeld nodig om de komende jaren de capaciteit van het elektriciteitsnet op een groot aantal plekken minstens te verdubbelen.
 
Liander is dan ook een heel belangrijke partner in de warmtetransitie. Zodra we in Wageningen aan een buurtplan beginnen vragen we Liander erbij. Want de uitdagingen waar we voor staan, kunnen we alleen realiseren wanneer netbeheerders, gemeenten, provincies, klanten en andere partners intensief samenwerken. Zo krijgen we meer inzicht en begrip voor elkaar en kunnen we beter samenwerken aan gezamenlijke plannen.
gelders_energieakkoord

Regio FoodValley

 

Alle Nederlandse regio’s moeten een regionale energie strategie schrijven waarin zij aangeven welke bijdrage zij gaan leveren aan de Nederlandse energietransitie. Ook op het gebied van warmte worden hier kansen in beeld gebracht en afspraken gemaakt.

Regionale Energie Strategie FoodValley

parenco

Provincie Gelderland

 

De provincie Gelderland en het Gelders Energieakkoord (GEA) zijn erg belangrijk voor de gemeente Wageningen.


Het GEA heeft ervoor gezorgd dat Wageningen wordt ondersteunt met kennis en geld bij onderzoek voor het warmtenet, buurtprojecten, het energieloket en hulp aan appartementen complexen.

windmills-5554403_1920

Het Rijk

 

De Woningstichting is nauw betrokken bij de energietransitie en is een grote speler bij de verduurzaming van Wageningen. Betaalbaarheid en terugdringen van de vraag zijn voor de Woningstichting belangrijke uitgangspunten. Wilt u meer weten? U leest het op de website van de Woningstichting

De landelijke overheid heeft de sleutel in handen als het gaat om wet- en regelgeving die ervoor kan zorgen dat de warmtetransitie sociaal en eerlijk verloopt en die de warmtetransitie kan gaan versnellen.

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren.

Gemeenten stemden bijna unaniem in met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: gemeenten leveren graag hun bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan. De gemeente Wageningen zit dan ook regelmatig aan tafel met ministeries voor lobby en kennisuitwisseling.