Met wie?

Warmtevisie in de praktij

Wie heeft er meegedacht in de totstandkoming van deze visie?
En hoe gaan we samen verder naar de uitvoeringsplannen voor alle wijken?

Klik op de icoontjes hieronder voor meer informatie!

Bewoners

Bedrijven

Buurtinitiatieven

Gemeente Wageningen

De Woningstichting

Idealis

Wageningen UR

Liander

Regio Foodvalley

Provincie Gelderland

Het Rijk