Een warmtevisie, wat is dat?

Van het aardgas af

De overheid heeft besloten dat heel Nederland in de toekomst duurzaam verwarmd moet worden. Dat betekent nogal wat: we gaan van het aardgas af en moeten op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Een grote opgave met gevolgen voor uw huis en uw wijk.

Alle gemeentes in Nederland hebben van het Rijk de opdracht gekregen om een plan te maken voor hoe zij dit in hun eigen gemeente gaan aanpakken. Het document waarin dit plan staat beschreven heet de Warmtevisie.

Ook in Wageningen zijn we druk bezig met de Warmtevisie. In dit document staat alle informatie bij elkaar die we tot nu toe hebben verzameld.

We weten nog niet alles

In dit document staat alle informatie bij elkaar over de Warmtevisie. Veel weten we al, maar veel weten we ook nog niet.