Randvoorwaarden op een rij

Noodzakelijke instrumenten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau

Duurzaam

Waar zetten we op in?

 • We zetten in op het beperken van de warmtevraag
 • Er is aandacht voor koeling en ventilatie
 • Wageningen zet niet in op grootschalig gebruik van biomassa
 • Wageningen ontmoedigt hout-en pelletkachels als hoofdverwarming
 • Een tijdelijke collectieve (wijk)gasketel is toegestaan als stap naar een duurzaam warmtenet
 • Bij aansluiting op het warmtenet heeft bestaande bouw voorrang
 • We gaan uit van lokale opwek van elektriciteit
 • Wageningen zet niet actief in op lokale opwek van groen gas voor verwarming van woningen
 • Bij grootschalige projecten gebruiken we bewezen technieken, op kleinere schaal is ruimte om te experimenteren.

Haalbaar

Hoe maken we het haalbaar voor iedereen?

 • Iedereen moet weten waar hij aan toe is
 • De gemeente en woningcorporaties ondersteunen inwoners en bedrijven doorlopend
 • Wijken krijgen de gelegenheid en tijd om zich uit te spreken over hun wensen
 • We nemen de tijd te nemen om te leren van ervaringen
 • We gaan uit van 2040 als ijkdatum voor een CO2-neutraal verwarmd Wageningen

Betaalbaar

Wat hebben we nodig van het Rijk?

 • De transitie moet sociaal en eerlijk zijn, de woonlasten voor lage inkomens moeten gelijk blijven
 • Financiële ondersteuning aan gemeenten