Alternatieven voor aardgas

In stappen

Om uw woning warm te houden zonder aardgas, is de eerste stap altijd isoleren. Alle warmte die u niet meer nodig heeft hoeft immers ook niet duurzaam opgewekt te worden. Dat scheelt een hoop geld en CO2. Voor het koken kunt u overstappen op inductie. Dat hoeft niet morgen al maar kan op een moment dat uw keuken(apparatuur) aan vervanging toe is of bij een verhuizing.

Alternatieven

Voor het verwarmen van uw woning zijn er drie verschillende mogelijkheden; aansluiting op een warmtenet, all-electric en een hybride ketel als tussenstap. Onder andere ontwikkelingen vallen o.a. waterstof en groen gas. Deze zullen echter niet voor 2030 beschikbaar zijn voor de gebouwde omgeving, en zelfs daarna heel beperkt (bijvoorbeeld voor historische binnensteden).

Klik op de knoppen voor meer informatie over de stappen in het schema.

isoleren

Isoleren

Om uw woning warm te houden zonder aardgas, is de eerste stap altijd isoleren. Alle energie die u niet meer nodig heeft om uw huis te verwarmen hoeft dan immers ook niet duurzaam opgewekt te worden. Dat scheelt een hoop geld en CO2. U kunt denken aan isolatie van uw muren, dak en vloer, en aan het plaatsen van HR++ of triple glas.

Koken op inductie

Voor het koken kunt u overstappen op inductie. Dat hoeft niet morgen al, maar kan op een moment dat uw keuken(apparatuur) aan vervanging toe is of bij een verhuizing.

Duurzaam opwekken

Ligt het dak van uw huis op het zuiden, oosten of westen? Denk dan na over het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en/of een zonneboiler.

Ook als nog niet bekend is op welke manier uw woning straks van het aardgas af gaat, kunt u dus alvast beginnen met het verduurzamen van uw woning.

Verderop in deze wamtevisie leest u wat er allemaal mogelijk is voor uw woningtype >>

hybride-geel

Tussenstap:

Hybride ketel

Voor woningen in wijken waar we nog niet helemaal zeker zijn over de beste manier om van het aardgas af te gaan adviseren we als tussenoplossing een hybride ketel.

Een hybride ketel is een warmtepomp (ongeveer zo groot als de CV-ketel zelf) die u naast uw cv-ketel kunt hangen. Er zit ook nog een buitenkast bij die vaak aan de gevel hangt. Deze twee kasten samen vormen de warmtepomp die samenwerkt met de cv-ketel. Uw CO2-uitstoot voor verwarming en warm water daalt al met zo’n 20 procent.

Een hybride warmtepomp is een goede tussenstap naar andere mogelijkheden in de toekomst. Voor sommige wijken is nog onduidelijk wat het beste alternatief voor aardgas is. In de toekomst kunnen sommige ‘lastige’ wijken misschien alsnog worden aangesloten op het warmtenet. In andere wijken kan wellicht groengas of waterstof ingevoerd worden in het bestaande gasnet of wordt definitief de overstap gemaakt naar volledige warmtepompen.

Het kan ook zijn dat uw HR-ketel binnenkort aan vervanging toe is of dat u gewoon een duurzame stap wilt zetten. In dat geval is een hybride warmtepomp een slimme stap.

Meer lezen

warmtepomp-geel

Warmtenet

Wat is het?

Een warmtenet is een oplossing voor meerdere woningen tegelijk. Het is een leidingstelsel in de grond dat warm water naar uw woning brengt. In het filmpje hieronder ziet u hoe dat werkt.

 

Waar kan dit?

Mogelijk kan er in een groot deel van Wageningen een warmtenet aangelegd worden. Geprobeerd wordt dit warmtenet in ieder geval langs wijken te leiden waar veel woningen met een grote warmtevraag dicht bij elkaar staan, en waar veel flatgebouwen dicht op elkaar staan. Ook kijken we waar het gasnet aan vervanging toe is en waar panden lastiger heel goed na te isoleren zijn. Zo ontstaat een route. Vervolgens wordt gekeken of ook andere wijken en gebouwen waar het warmtenet dicht langs of doorheen loopt aangesloten kunnen worden. Op de kaart ziet dit er zo uit (interne link naar kaart).

Hoe ziet het eruit?

In de huizen die worden aangesloten op een warmtenet wordt een zogenaamde ‘afleverset’ gemonteerd, een klein kastje op de plek waar het warme water van het warmtenet het huis binnenkomt. De cv ketel is dan overbodig en kan verwijderd worden.

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk hier een filmpje over hoe warmte-afleverset >>

Groot- of kleinschalig

Er zijn grote warmtenetten waar heel veel huizen tegelijk op zijn aangesloten, en kleine warmtenetten waarmee bijvoorbeeld alle huizen in een buurt worden verwarmd.

Grootschalig: restwarmte Parenco, en wellicht restwarmte van AgruniekRijnvallei. Later kan het net mogelijk nog duurzamer gevoed worden met Ultra Diepe Geothermie. Hier loopt onderzoek naar.
Kleinschalig: een warmtenet aanleggen kan ook op buurtniveau. In de Benedenbuurt is de ambitie dat bewonerscoöperatie WOW een warmtenet gaat aanleggen wanneer de gemeente de verouderde riolering in de wijk gaat vervangen.

Hoge of lage temperatuur

In Wageningen hebben de meeste woningen een temperatuur nodig van 70-80 graden om verwarmd te worden. Een toekomstig warmtenet in Wageningen zal daarom een hoog temperatuur warmtenet worden. Lees hier meer >>

Meer lezen

Verderop in deze warmtevisie kunt u lezen

electric-geel

All electric

 

Bij een all-electric oplossing wordt elektriciteit gebruikt om de woning te verwarmen met een warmtepomp. Een warmtepomp is een elektrisch alternatief voor een cv-ketel. Het is eigenlijk een soort omgekeerde koelkast die je huis verwarmt met een lage temperatuur. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, bodem of oppervlaktewater en gebruikt die warmte voor verwarming en warm kraanwater. Dit kan op individueel niveau (voor één huis) of op blokniveau (mini warmtenet). De verwarming van het huis gebeurt dan op lage temperatuur, bijvoorbeeld met vloerverwarming. Koken gaat op inductie. Een warmtepomp gebruikt relatief weinig elektriciteit om je huis te verwarmen. Daarom is het (in combinatie met groene stroom) een heel duurzaam alternatief voor aardgas. Een warmtepomp werkt alleen als een huis heel goed geïsoleerd is. Een warmtepomp is groter dan een cv-ketel en heeft vaak een binnen- en buitengedeelte. Hier moet binnen en buiten de woning ruimte voor zijn.

Waar kan dit?

Een warmtepomp is geschikt voor:

  • relatief nieuwe panden die al goed geïsoleerd zijn;
  • panden die goed na te isoleren zijn;
  • panden met vloerverwarming;
  • flats met collectieve ketel;
  • in wijken met een lagere bebouwingsdichtheid waar de aanleg van een warmtenet te duur is.

Meer informatie vindt u op hierverwarmt.nl/warmtepomp

Meer weten

Waterstof 

en andere ontwikkelingen

 

Naast warmtenetten en all-electric oplossingen met warmtepompen zijn er in de toekomst misschien ook andere mogelijke oplossingen om huizen van warmte voorzien. Veel technieken zijn nog in ontwikkeling. Maar: we willen nú aan de slag. Dat is soms lastig. We baseren ons daarom steeds op de technieken die op dat moment beschikbaar zijn, terwijl we de ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Waterstof

Waterstof (H2) wordt gemaakt met water en groene stroom. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij, maar water. Waterstof kun je door de bestaande gasleidingen vervoeren, mits deze niet te oud zijn. Waterstof heeft ook nadelen: bij de productie is veel stroom nodig (die niet altijd groen wordt opgewekt) en om het te gebruiken in huis moeten sommige apparaten vervangen worden, zoals het gasfornuis en de cv-ketel. Het gebruik van waterstof is daarom logischer buiten de woning, bijvoorbeeld in de grote industrie of om op koude winterdagen een buurt-warmtenet bij te stoken. Voordat waterstof op grote schaal voor woningen toegepast kan worden zal er eerst nog veel tijd, geld en onderzoek in gestoken moeten worden. Grootschalige (= voor Wageningen 100+ woningen) toepassing van groene waterstof in woningen in Wageningen zien we (los van een eventuele pilot) daarom niet voor 2040 gebeuren:

  • Het is (nog) te duur.
  • Er gaat teveel elektriciteit verloren.
  • Het is lastig die elektriciteit groen op te wekken.

Als we woningen gaan verwarmen met waterstof, ligt het het meest voor de hand om dat te doen op plekken waar het gasnet relatief jong is, panden lastiger heel goed na te isoleren zijn en een warmtenet niet voor de hand ligt.

Groen gas en andere vormen van hernieuwbaar gas

Het duurzame alternatief dat de minste aanpassingen vraagt aan infrastructuur en woningapparatuur is groengas gas. Hierbij worden de bestaande aardgasleidingen behouden en het aardgas vervangen door biogas, groen gas of een andere vorm van hernieuwbaar gas.

In Nederland is echter maar weinig hernieuwbaar gas beschikbaar. Dit is dus geen serieuze grootschalige oplossing voor de verwarming van de bebouwde omgeving. Wat we beschikbaar hebben aan hernieuwbare gassen zal moeten worden gebruikt voor vrachtwagens, de grote industrie en de glastuinbouw. En misschien voor gebruik op plaatsen waar andere alternatieven vrijwel onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor onze oude binnenstad met monumenten die niet voldoende kunnen worden geïsoleerd.

Meer lezen