Uw mening

Enquête

In deze Warmtevisie heeft u kunnen lezen hoe we in Wageningen de overstap naar duurzame warmte willen aanpakken. Via Stem van Wageningen kon u uw reactie, vragen en opmerkingen aan ons kwijt. Hieronder leest u meer over de uitkomst.

Met de enquete hebben wij onderzocht wat inwoners van deze plannen vinden, wat ze nu al doen om aardgasvrij te wonen en waar ze nog hulp bij nodig hebben.

Wat vinden inwoners belangrijk?

Financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidie) en goede informatie over investeren in duurzame verwarming van koopwoningen. Voor huurders is het belangrijkste dat de energierekening niet omhoog gaat.

Wat doen inwoners nu al?

Deelnemers met een koopwoning hebben deze meestal geïsoleerd (ramen, muren, dak en vloer). Slechts 13% zegt nog niets te hebben ondernomen.

 

Het resultaat

Verwachtingen

Had je de plannen voor jouw wijk verwacht?
38% zegt ja, 20% zegt nee en 42% heeft geen mening.

Opmerkingen

Sommige deelnemers vinden de huidige plannen niet beter dan aardgas. Ook willen ze niet ‘te snel’ of ‘volledig’ van het gas af. De communicatie over de planning en de kosten kan duidelijker.

Vragen?

Antwoorden op de vragen die uit de vragenlijst kwamen vindt u hier >>

Wat doen wij met de reacties?

Wij hebben de Warmtevisie in maart 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Wij hebben de ingevulde vragenlijsten gebruikt om de gemeenteraad te laten zien hoe inwoners aankijken tegen de warmtetransitie, welke verbeterpunten zij aangeven en wat wij daar als gemeente mee gaan doen in de verdere uitvoering.

Hier kunt u de stukken vinden en de raadsvergadering terugkijken

2xlogo