Voorwoord

180423janssen02.c846e444be2f

Nederland gaat van het aardgas af

Sinds de jaren ’60 hebben we vertrouwd op aardgas uit eigen bodem voor het verwarmen van onze woonkamers ons douchewater en het koken. Maar door de aardbevingen in Groningen én door het broeikaseffect is aardgas niet langer de beste oplossing.

Een heel land dat moet gaan overstappen op duurzame warmtebronnen. Dat is een enorme opgave, in alle opzichten. Technisch, financieel maar vooral ook sociaal. Niet iedereen heeft het geld, de kennis of de tijd om zelf een alternatief voor de gasketel te betalen en te verzinnen.

In Wageningen is onze leus Sociaal Klimaatneutraal. We helpen elkaar, we doen het samen. Samen met andere overheden, met onze woningbouwcorporaties, met burgerinitiatieven, met u! Ook gaan we het doen in een tempo dat iedereen kan bijbenen. Rustig maar gestaag gaan wij, buurt voor buurt, wijk voor wijk, uitvoeringsplannen maken. Betaalbaar en haalbaar. Met ondersteuning (financieel , technisch én sociaal) voor ieder die dat nodig heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken.

Benieuwd hoe we dit in Wageningen gaan aanpakken? Lees dan verder!

Anne Janssen
Wethouder

180423janssen02.c846e444be2f